empty

Contributie en lid worden

R.K.V.C.L. : Contributie seizoen 2015-2016

Leden categorieën Jaarcontributie [juli 2015 t/m juni 2016] Per Maand
Senioren € 180,00 € 15,00
Junioren € 150,00 € 12,50
Pupillen € 90,00 € 7,50
Veteranen € 120,00 € 10,00
Steunende Leden € 96,00 € 8,00
Ereleden € 0 € 0
Vrijwilligers € 0 € 0
Spelend lid tevens vrijwilliger 50% korting; terugbetaling contributie in december 2015 en mei 2016. Dit is ter beoordeling van het bestuur.
Club 45 € 45 nvt

Contributie betaling voor het seizoen van 1 juli 2015 t/m 30-06-2016 Algemene regel is dat degene die vanaf het begin van het seizoen (= 1 juli 2015) spelend lid is het volledige jaarbedrag verschuldigd is ook indien het lidmaatschap op een later tijdstip voortijdig beëindigd zou worden. De volledige jaar contributie moet voor 1 augustus 2015 betaald zijn. Het bestuur biedt de leden echter de mogelijkheid om de contributie ook per 3 maanden of per maand te betalen. Dit kan alleen door het ondertekenen van een machtiging tot automatische incasso. Leden die de volledige contributie niet hebben betaald en de machtiging voor automatisch incasso niet hebben ondertekend of niet uitvoerbaar is zijn niet gerechtigd tot deelname aan trainingen en het spelen van wedstrijden.

Aanmeldingsformulier: Word exemplaar  of PDF exemplaar.

Machtiging automatische incasso: Word exemplaar of PDF exemplaar 

Beëindigen lidmaatschap;

Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren per brief aan het secretariaat of per mail aan pjcmkoevoets@home.nl. Opzeggen betekent niet automatisch dat je van je contributieverplichting ontslagen bent. Dit is ter bepaling aan het bestuur!!

Overschrijvingen;

          Hoe zit dat?

Digitaal overschrijven wordt vanaf 7 december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf de dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging.

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

          Hoe gaat het in zijn werk?

De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

 • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
 • Als het systeem (Sportlink) de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. De betreffende speler moet o.a. hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

 

Aanmelding nieuwe leden.

 

Senioren :

Dit zijn spelers die 18 of ouder zijn op 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar.

Deze kunnen zich wanneer de kantine geopend is aanmelden. In de regel is dit op dinsdagavond, vrijdagavond en op zondag.

Jeugdleden:

Junioren:

 • De leeftijdsgrenzen als door de KNVB gehanteerd zijn:

  • klasse A: dit zijn spelers die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
  • klasse B: dit zijn spelers die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt;
  • Klasse C: dit zijn spelers die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt;
  • klasse D: dit zijn spelers die 11, 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt;
  • klasse E: dit zijn spelers die 9, 10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt;
  • klasse F: dit zijn spelers die 5, 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt

  Een competitie van specifieke meisjeselftallen wordt ingedeeld in klassen naar leeftijd:

  • pupillen van 5 tot 13 jaar. Dit zijn speelsters die ten minste 5 jaar oud zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar nog geen 12 jaar oud zijn;
  • junioren van 13 tot 19 jaar. Dit zijn speelsters die ten minste 13 jaaroud zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar nog geen 18 jaar oud zijn.

  Deze leeftijdsgrenzen zijn bepalend, uiteraard naast het beschikbare aantal spelers per leeftijdscategorie, over de verdeling over de diverse teams.

 • Jeugdleden kunnen zich aanmelden bij de jeugdcoördinator Jordi Kraft 06-46027424 of bij een van de bestuursleden.

 

Login

Onze club winkel

onzeclubwinkel

Nieuwsbrief

Ga naar boven