empty

organisatie

Inhoudsopgave

1.Voorwoord
2.Voetbalvereniging R.K.V.C.L
3.Samenstelling van Bestuur van vereniging R.K.V.C.L.
4.R.K.V.C.L. kent daarnaast een aantal commissies

4.1 Commissie PR & Sponsoring
4.2 Commissie Algemene & Financiele zaken
4.3 Commissie Secretariele zaken
4.4 Commissie Voetbal Technische zaken
4.5 Commissie Jeugd zaken
4.6 Commissie Accommodatie, Terrein en Materiaalbeheer

5. Financiën
6. Contributie
7.Senioren voetbal
8.Jeugdafdeling

8.1 Algemeen
8.2 Jeugdcoördinator
8.3 Pupil van de week
8.4 Vervoer bij uitwedstrijden
8.5 Indeling jeugdleiders en trainers
8.6 Trainingsdagen en tijden
8.7 Jeugd/DamesToernooien

 9. Aflasten van wedstrijden
10. Afmelden voor trainingen en wedstrijden
11. Aanmelding nieuwe leden
12. Beëindiging lidmaatschap
13. Kantine
14. Rookbeleid
15. Internet
16. Aanmelding als vrijwilliger
17. Gevonden voorwerpen
18. Sponsoring
Bijlage 1: Belangrijke telefoonnummers

Bijlage 2: Brochure KNVB ": Overschrijvingen; hoe zit dat?"

1. Voorwoord (Terug).
Beste leden, ouders en overige sympathisanten van R.K.V.C.L. We hopen dat dit bulletin aandachtig gelezen wordt. Natuurlijk staat het bestuur altijd voor jullie klaar maar het is altijd jammer als we ‘lastig’ gevallen worden voor iets wat je in het bulletin had kunnen lezen!  
Onverlet blijven wij onze leden ook informeren via internetpagina www.limmel.nl en onze eigen internetpagina www.rkvcl.nl. Indien de leden ons willen bereiken dan kun je een briefje schrijven naar ons postadres: Kasteel Petersheimstraat 49, 6222 TW Maastricht of een e-mail sturen naar info@rkvcl.nl. Tenslotte spreken we de hoop uit dat eenieder een prettige vakantie heeft gehad en weer voldoende energie heeft voor het nieuwe seizoen.

Ook in dit voorwoord nog speciale aandacht voor het feit dat onze vereniging de eerste woensdag van de maand het oud papier ophaalt in Limmel. Het ophalen van oud papier is zeer lucratief voor onze vereniging, des te telleurstellender om te constateren dat teveel leden hier geen medewerking aan verlenen en het papier niet buiten zetten. De leden kunnen ook het oud papier meenemen naar het complex en op de binnenplaats neer zetten!!!  

 2. Voetbalvereniging R.K.V.C.L.(Terug). Voetbalvereniging R.K.V.C.L. (Rooms Katholieke Voetbal Club Limmel) is opgericht in 1946. R.K.V.C.L. hoevetelt momenteel circa 105 leden. De clubkleuren zijn: oranje shirt / zwarte broek / oranje kousen. Het sportcomplex van R.K.V.C.L. heet Hoeve Rome en is gelegen aan de Judeaweg 110 te Limmel-Maastricht. De inrit voor de parkeerplaats is gelegen aan de Willem Alexanderweg. Het sportcomplex is in 1986 opgetrokken uit de voormalige boerderij Hoeve Rome met behulp van vrijwilligers. Er zijn 2 sportvelden en 1 oefenveld waarvan 1 sportveld en het oefenveld verlicht zijn. Het moge duidelijk zijn dat ons complex na 30 jaar intensief gebruik toe is aan groot onderhoud.  Voor de grote klussen is er echter momenteel geen geld en gezien onze huidige situatie zal hier voorlopig weinig aandacht voor zijn. De kantine van ons sportcomplex is geopend op de trainingsdagen dinsdag en vrijdag (voor senioren) en uiteraard in het voetbalweekend. U kunt hier uitstekend terecht voor een natje en een droogje in een gezellige sfeer.  

3. Samenstelling van Bestuur van vereniging RKVCL.(Terug)
Het Bestuur behartigt de belangen van de vereniging in totaal. Zij vergadert op dinsdagavond.  

Functie

Gegevens

Foto

Functie

Gegevens

Foto

Voorzitter 

&

Penningmeester

Peter Koevoets
Prins Clauslaan 19A,
6241 GK Bunde
06-55864509
pjcmkoevoets@home.nl
Peter
Bestuurslid Accommodatie

Frans Willems Azamonstraat 31     6222 BX Maastricht petra1965@home.nl

 
Secretaris

Marcel Coolen
Kast. Petersheimstraat 49 
6222 TW Maastricht
043 - 3633497
06 - 139 17 386 coolen.marcel@gmail.com

marcel
Bestuurslid Jeugdzaken

Vacant

 
Bestuurslid PR en sponsoring

Vacant

  Wedstrijd- secretaris

Bert Krapels
Carmelstraat 13
6222 BV Maastricht
06-16884894

bert.krapels@versatel.nl

4. R.K.V.C.L. kent daarnaast een aantal commissies: (Terug)

4.1. Commissie PR & Sponsoring

Hoofd Vacant
Taken Sponsoring Algemeen en Toernooien.
  Redactie wedstrijdbulletin
  Organisatie nevenactiviteiten
  Oud papier ophalen  

4.2 Commissie Algemene & Financieel zaken

Hoofd Peter Koevoets
Taken Financiële zaken kantine
  Overige kantine aangelegenheden
  Contributie inning dmv incasso John Paulissen
  Lotto, loten verkoop & overige acties commissie

4.3 Commissie Secretariele zaken

Hoofd Marcel Coolen
Taken Ledenadministratie R.K.V.C.L. & KNVB John Paulissen
  Wedstrijdsecretariaat Bert Krapels
  Beheer website R.K.V.C.L Michael Maes

4.4 Commissie Voetbal Technische zaken

Hoofd Vacant
Taken Overleg m.b.t. voetbaltechnische zaken 1e, 2e elftal

4.5 Commissie Jeugdzaken

Coordinator Jordi Kraft
Taken Organisatie en uitvoering jeugdvoetbal Commissie
  Kader en selectie beleid jeugdteams Teco
  Jeugdkamp organisatie Commissie
  Jeugdtoernooien Toernooi Commissie

4.6 Commissie Accommodatie, Terrein en Materiaalbeheer

Hoofd Frans Willems
Taken Onderhoud / Renovatie complex incl. kantine
  Onderhoud groenvoorziening Henk Eppenga
  Beheer en onderhoud materiaal  
  Beheer en uitgifte/inname sleutels  
  Reclameborden
     

5. Financiën(Terug)
De organisatie van een voetbalvereniging, het gebruik van de accommodatie en de deelname aan de KNVB competitie met daaruit voortvloeiende financiële consequenties vereisen veel inzet van bestuur en leden voor het voldoen aan alle verplichtingen. Hierbij wordt gedacht aan de kosten verbonden aan het in stand houden van en het onderhoud aan onze accommodatie, het onderhoud van het buitencomplex, de aankoop van nieuw materiaal, herstel van beschadigd materiaal, gedurende de winter de huur van de zaal voor de jeugd, het verzorgen van diverse activiteiten [zie activiteiten overzicht] en nog veel meer. Het is duidelijk dat een en ander geld kost. De bijdrage aan de KNVB en de huisvestingslasten kosten samen al meer dan € 30.000,- per seizoen.   De vereniging kan, naast de inkomsten uit de kantine omzet, de contributieheffing en de belangeloze inzet van velen, daarbij ook rekenen op de steun van een aantal sponsoren. In de praktijk is dit o.a. zichtbaar aan de tenue’s, reclame borden, bord met Stersponsoren en Club van 45 en wedstrijdbulletin sponsors. De internationale jeugdtoernooien die de toernooicommissie elk jaar opnieuw weet te organiseren leveren, naast de sportieve uitstraling die zij hebben, elk seizoen weer een belangrijke financiële bijdrage. Het verzamelen van lege cartridges en inktpatronen is een extra milieu besparende actie. Deze kunnen in de grote verzameldoos boven aan de trap naar de bestuurskamer worden gedeponeerd. Op een later tijdstip wordt deze verzameling verzilverd. Naast het verwerven van inkomsten is het belangrijk dat wij allen kosten bewust zijn en kosten besparen door verantwoord om te gaan met het verbruik van gas/licht/water [kranen in kleedkamers dicht draaien en geen licht laten branden indien niet nodig, veldverlichting efficiënt gebruiken], met de inrichting van kleedlokalen en de beschikbaar gestelde materialen. Tijdige en correcte betaling van de verschuldigde contributie wordt van alle leden verwacht.

6. Contributie seizoen 2015-2016(Terug)
Algemene regel is dat degene die vanaf het begin van het seizoen (= 1 juli 2015) spelend lid is het volledige jaarbedrag verschuldigd is ook indien het lidmaatschap op een later tijdstip voortijdig beëindigd zou worden. Het bestuur biedt de leden de mogelijkheid om de contributie ook per 3 maanden of per maand te betalen. Dit kan alleen door het ondertekenen van een machtiging tot automatische incasso. Indien geen machtiging voor automatisch incasso van de contributie aan R.K.V.C.L  is verstrekt dient de volledige jaarcontributie voor 1 augustus 2015 betaald te zijn. Bankrekeningnummer van R.K.V.C.L. is 2144184. Leden die de volledige contributie niet hebben betaald voor 1 augustus 2015 en de machtiging voor automatisch incasso niet hebben ondertekend zijn niet gerechtigd tot deelname aan trainingen en het spelen van wedstrijden. Op de algemene Ledenvergadering van 2 april 2007 is de contributie zoals hieronder aangegeven vastgesteld. Ook voor het seizoen 2015-2016 zijn geen wijzigingen in de contributie voorgesteld:

 

Soort Lid Per Jaar Per Maand
Senior €180,00 € 15,00
Junioren €150,00 € 12,50
Pupillen €150,00 € 12,50
Veteranen €120,00 € 10,00
Steunend Lid € 96,00 €  8,00
Ereleden € 0 € 0
Vrijwilligers € 0 € 0

Spelende leden die tevens vrijwilliger zijn ontvangen over het seizoen een korting van 50% op de contributie.
Vrijwilliger in de zin zoals bij R.K.V.C.L. in gebruik zijn:

 • Bestuursleden
 • Elftalleiders senioren
 • Jeugdleiders
 • Jeugdtrainers
 • Scheidsrechters (vaste)
 • Grensrechters (vaste)
 • Jeugdcoördinator

7. Senioren voetbalseizoen 2015-2016(Terug)
R.K.V.C.L. neemt dit seizoen met 4 heren elftallen deel aan de competitie! Na een verdienstelijke 5e plaats in het seizoen 2014-2015, speelt het 1e elftal van R.K.V.C.L. dit seizoen weer in de 4e klasse A van de KNVB, District Zuid II. Het elftal staat onder leiding van Niki Smeets. De leider van het elftal is Willy Remmers. De medische begeleiding wordt verzorgd door Mia van Bogaert. Trainingsdagen en tijden voor senioren heren: dinsdag en vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur. Elk senior lid is welkom!

8. Jeugdafdeling seizoen 2015-2016 (Terug).

8.1 Algemeen
De jeugdafdeling van R.K.V.C.L. is opgericht in het jaar 1957. Dit seizoen zal R.K.V.C.L. in samenwerking met

I.B.C. '03 weer met diverse jeugdelftallen aan najaars- en voorjaarsreeksen gaan deelnemen.

 

De leeftijdsgrenzen als door de KNVB gehanteerd zijn:

 • klasse A: dit zijn spelers die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
 • klasse B: dit zijn spelers die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt;
 • Klasse C: dit zijn spelers die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt;
 • klasse D: dit zijn spelers die 11, 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt;
 • klasse E: dit zijn spelers die 9, 10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt;
 • klasse F: dit zijn spelers die 5, 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt  

Een competitie van specifieke meisjeselftallen wordt ingedeeld in klassen naar leeftijd:

 • pupillen van 5 tot 13 jaar. Dit zijn speelsters die ten minste 5 jaar oud zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar nog geen 12 jaar oud zijn;
 • junioren van 13 tot 19 jaar. Dit zijn speelsters die ten minste 13 jaar oud zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar nog geen 18 jaar oud zijn.  

Deze leeftijdsgrenzen zijn bepalen, uiteraard naast het beschikbare aantal spelers per leeftijdscategorie, over de verdeling over de diverse teams. 

8.2 Jeugd coördinator.(Terug).

Jordi Kraft (speler van R.K.V.C.L. 1) is onze Technisch Jeugdcoördinator.

Hij zal proberen de huidige jeugdleden aan het voetballen te houden in het samenwerkingsverband met de jeugdafdeling van I.B.C.'03.

Daarnaast zal Jordi proberen om tot een uitbreiding van het aantal jeugdleden binnen R.K.V.C.L. te komen, zodat de jeugdafdeling weer kan uitkijken naar een eigen zelfstandig jeugdteam.

8.3 Pupil van de Week.(Terug).
Tijdens thuiswedstrijden van het 1e elftal is een jeugdlid “pupil van de week”. Dit houdt in dat de “pupil van de week” omstreeks 13.45 uur samen met de ouders en de leider(ster) ontvangen wordt in de bestuurskamer onder het genot van een drankje. De pupil maakt verder kennis met de scheidsrechter, neemt deel aan de warming-up van de wisselspelers, doet de aftrap van de wedstrijd, fungeert tijdens de wedstrijd als mascotte in de dug-out en haalt met de leider tijdens de wedstrijd geld op ten behoeve van onze jeugdafdeling en ontvangt een leuke attentie als herinnering.

NOOT: alle huidige jeugdspelers hebben de eer gehad om als pupil van de week uitgekozen te zijn. In afwachting van uitbreiding van de jeugdafdeling zal er voorlopig geen pupil van de week aangewezen worden.

8.4 Vervoer bij uitwedstrijden.(Terug).

 

8.5 Indeling jeugdleiders en trainers seizoen 2015-2016 voorjaarsreeks(Terug).

Team Trainer(s) Leider(s)
  Jordi kraft  
     

8.6 Trainingsdagen en tijden:(Terug)

Team Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  
D1          
E1          
E2          
F1          
F2          
MF1          

# In de wintermaanden worden de veldtrainingen van de pupillen (E en F) vervangen door zaaltrainingen in de gymzaal te Limmel.

8.7 Jeugdtoernooien(Terug).
In mei/juni 2015 zullen wederom de Internationale Leon Paulussen Jeugdtoernooien worden georganiseerd. De jeugdtoernooien werden vernoemd naar de legendarische Leon Paulussen, mede oprichter van R.K.V.C.L. De huidige toernooicommissie bestaat uit: Marcel Coolen, John Meijers, Fer Seegers, en John Paulissen. Ook zullen de Dames weer strijden om de Pie Roymans Wisselbeker. In 1996 werd voor het eerst het Pie Roymans Damestoernooi georganiseerd. We hopen dat ook dit toernooi succesvol mag zijn. Ook nu rekenen wij weer op de steun van onze sponsors en vrijwilligers zonder wiens bijdrage en inzet we deze toernooien niet kunnen organiseren. Geïnteresseerden die als vrijwilliger willen meehelpen bij de toernooien of als (dag)sponsor willen optreden kunnen dit kenbaar maken bij een van de leden van de toernooicommissie.

9. Afgelasting van wedstrijden(Terug)
Indien door slechte weersomstandigheden de kans groot is dat de wedstrijden geen doorgang vinden dan moet je het volgende doen. Kijk eerst of er sprake is van een door de KNVB vastgestelde algemene afgelasting. Raadpleeg de Nederlandse teletekst pagina 802.  Indien de KNVB het programma niet heeft afgelast kan het zo zijn dat de consul dhr. Alex Reneerkens de velden van onze vereniging heeft afgekeurd. Kijk hiervoor op onze website.  Ook kun je, de website van de KNVB raadplegen voor incidentele afgelaste wedstrijden. (www.knvb.nl). Als laatste kunnen jullie ook nog bellen naar je (jeugd)leider of naar de kantine, 043-3623940.

Alléén als je de andere mogelijkheden al geprobeerd hebt.

10. Afmelden voor trainingen en wedstrijden.
Om de voetbalsport naar behoren te kunnen uitoefenen zijn er trainingen en wedstrijden. Helaas komt het regelmatig voor dat er spelers niet komen opdagen bij deze activiteiten. Aangezien voetbal een teamsport is benadeel je door niet te komen niet alleen jezelf maar ook je teamgenoten. Dus als je eens een keer niet kunt geef dit dan door!! Het afmelden dient ten allen tijden te geschieden bij de eigen trainer/leider.

11. Aanmelding nieuwe leden.(Terug).
Mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden kunnen zich melden bij een van de Bestuursleden.  

Seniorenleden: Deze kunnen zich alleen op dinsdagavond op het complex, tijdens de bestuursvergadering van 20.00 tot 22.00 uur, aanmelden.

12. Beëindiging lidmaatschap (Terug).
Indien een lid wenst te stoppen met zijn activiteiten voor onze vereniging dan dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan middels een briefje naar R.K.V.C.L., Kasteel Petersheimstraat 49, 6222 TW Maastricht. Uiteraard nemen we ook genoegen met een e-mail naar info@rkvcl.nl.   Let wel!! Ondanks de beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributieverplichting bestaan (zie nogmaals onder punt 6. Contributie!!).

13. Kantine.(Terug)
Het kantinebeheer is dit seizoen in handen van Peter Koevoets. Peter zal hierbij geassisteerd worden door enkele vrijwilligers. De kantine kent de navolgende openingstijden:

  Van Tot
Dinsdag 19.00 u 23.00 u
Vrijdag 19.00 u 24.00 u
Zondag 09.00 u * 21.00 u

* De kantine is in principe één uur voor aanvang van de eerste thuiswedstrijd geopend. Indien er sprake is van doordeweekse competitie wedstrijden dan zal de kantine ook geopend zijn.

14. Rookbeleid.

Op 1 juli 2008 is het nieuwe rookbeleid van het ministerie van Volksgezondheid voor de horeca, sport, kunst en cultuur ingegaan. Vanaf deze datum wordt er in onze kantine niet meer gerookt.

15. Internet.(Terug).
R.K.V.C.L staat op Internet. Heb je de mogelijkheid om op internet te surfen, surf dan naar www.rkvcl.nl. Op onze website vind je veel informatie. Het wekelijkse wedstrijdprogramma, informatie over alle jeugd en senioren elftallen, de activiteitenkalender, een gastenboek, een foto galerie, sponsoren overzicht etc. Heb je iets leuks voor onze site, stuur dan een email. Ook opmerkingen, aanvullingen en kritiek is welkom. Email-adres : info@rkvcl.nl Regelmatig worden er foto’s van elftallen, van leden en van andere bezoekers aan ons complex door het bestuur op onze website gepubliceerd. Degene die er bezwaar tegen heeft dat zijn of haar foto op onze website wordt geplaatst kan dit kenbaar maken bij  Marcel Coolen of  John Paulissen.  

16. Aanmelden als vrijwilliger.(Terug).
Heb je belangstelling om je aan te sluiten bij een van de teams of wil je een paar van je vrije uurtjes aan R.K.V.C.L. besteden, laat dit ons dan weten: Meld je aan als vrijwilliger. Je bent van harte welkom en er is wekelijks werk genoeg.   

17. Gevonden voorwerpen(Terug)
Regelmatig worden allerlei voetbalartikelen achtergelaten in de kleedruimtes en rondom de speelvelden. Deze kunnen afgegeven worden bij aanwezige (elftal) leiders of in de kantine. De voetbalattributen zoals, trainingsbroeken, jassen, shirts, schoenen etc worden verzameld en tijdelijk opgeborgen. Voor informatie over gevonden / verloren voorwerpen kan men zich melden bij het bestuur of de kantinebeheerder.

18. Sponsors (Terug).
R.K.V.C.L. is blij met elke € die aan sponsorinkomsten binnenkomt dus aarzel niet en sponsor onze vereniging! We zullen in het kort enkele sponsormogelijkheden noemen:

Lid van de club van 45 € 45 per seizoen
Wedstrijdbalsponsor € 45
Reclamebord € 50 per seizoen + eenmalige aanmaakkosten
Shirtsponsor € ?, kosten van de shirts
Advertentie programmaboekje jeugdtoernooien € 90, €45 en € 25
Dagsponsor jeugdtoernooien € 300, €250
Stersponsor € 450

Mocht U hieromtrent vragen hebben of U hebt nog andere ideeën hoe U de club kunt sponsoren dan horen we dat graag. Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

Bijlage 1: Belangrijke telefoonnummers seizoen 2015-2016.(Terug)

naam Functie telefoon gsm
Algemene zaken
Peter Koevoets Voorzitter / Penningmeester   06 - 55864509
Secretariaat
Marcel Coolen Secretaris   06 - 13917386
John Paulissen Ledenadministratie   06 - 36493365
Bert Krapels Wedstrijdsecretaris   06 - 16884894
Financiële zaken
John Paulissen Contributie incasso   06 - 36493365
PR - en Sponsoring
Vacant Bestuurslid    
Jean Slapak Commissielid 043-7074130 06-51408141
Jeugdzaken
Vacant Bestuurslid    
Jordi Kraft Jeugdcoördinator   06 - 46027424
Accomodatie zaken
Frans Willems Hoofd accommodatie zaken   06 - 10945228
Sjaak Litjens Lid accommodatie zaken 00-3289714435 06 - 10604283
Voetbaltechnische zaken
Senioren
Vacant Hoofd VTZ    
Niki Smeets Hoofdtrainer    
Willy Remmers Leider 1e elftal    
Bert Krapels Ass.Scheidsrechter 1e 06 - 16884894  
Mia van Bogaert Medische verzorging 043 - 3620417 06 - 10864795
Demis Habets Leider 2e elftal    
       
Emiel Cruts Scheidsrechter lagere teams    
Fer Seegers Scheidsrechter lagere teams 043 - 3260987 06 - 42067857
Lou Quaden Scheidsrechter lagere teams    
Jeugd zaken
Jordi Kraft Jeugdcoördinator   06 - 46027424
Overige
Peter Koevoets Kantinebeheerder   06 - 55864509
Alex Reneerkens Consul 043 - 3633692 06 - 23031631

 

 

Login

Onze club winkel

onzeclubwinkel

Nieuwsbrief

Ga naar boven