empty

Beste sportvrienden,

De jeugdafdeling van R.K.V.C.L. heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse internationale "Leon Paulussen" jeugdtoernooien. Wij organiseren reeds 35 jarenlang, succesvol, een groot toernooi m.m.v. ploegen uit Nederland, België, Duitsland en Engeland.

Ook dit jaar heeft de toernooicommissie gekozeninternationale 7-tallen toernooien te organiseren. (MiniF = viertallen). U kunt met meerdere teams inschrijven. De toernooien zullen plaatsvinden op ons sportcomplex "Hoeve Rome" te Limmel-Maastricht.

 C-7 tallen toernooi  donderdag   14 mei 2015  (geboren in 2000 en 2001) 
 E-7 tallen toernooi:   zaterdag   16 mei 2015  (geboren in 2004 en 2005)
 D-7 tallen toernooi  zondag   17 mei 2015   (geboren in 2002 en 2003)
 MiniF 4 tallen toernooi:  zondag    17 mei 2015  (geboren in 2008 en 2009)
 F-7 tallen toernooi  zaterdag   23 mei 2015  (geboren in 2006 en 2007)

Bij de poule-indeling zal zo veel mogelijk rekening gehouden worden met standaard en reserveteams. Op de toernooidag zal door elk team, tussen de wedstrijden door, gestreden worden om een Penaltybokaal.                        Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team (MiniF € 12,50) waarvoor een zéér aansprekend prijzenpakket geboden zal worden. Het inschrijfgeld dient te worden voldaan op de toernooidag vóór aanvang.

Wij zouden het zeer op prijs stellen om ook uw vereniging met een of meerdere teams te mogen begroeten. De inschrijftermijn sluit op 1 maart 2015 en de teams zullen in volgorde van binnenkomst worden geplaatst!!! Wacht dus niet te lang met inschrijven. Na deze datum worden er alleen nog teams toegelaten voor de categorieën waar er nog lege plaatsen in vrij zijn.

Zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijftermijn ontvangt u alle aanvullende informatie m.b.t. het toernooi.

Voor het regelen van een eventuele overnachting in of rondom Maastricht, zijn wij graag bereid hierin bemiddelend op te treden. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u er prijs op stelt dat wij met u in contact treden om een en ander t.a.v. overnachtingen te regelen. Voor verdere informatie hieromtrent kunt u nu al contact opnemen met f.seegers@home.nl van de heer Fer Seegers

Met vriendelijke groeten,
Toernooileiding R.K.V.C.L.
John Meijers
Daalhemerweg 120
6301 BM Valkenburg a/d Geul   
E-mail: john.meijers@ziggo.nl 
Tel.nr. 043-3621382 of 06-21661772 
Website: www.rkvcl.nl

            

Login

Onze club winkel

onzeclubwinkel

Nieuwsbrief

Onze sponsors

 
pieklein
 
 
Ga naar boven